C-klass Vindängens skola

I denna särskilda undervisningsgrupp arbetar och lär elever med diagnoser inom autismspektrat.

Verksamheten är anpassad efter både individ och grupp.

Målen är att:
- Alla elever minst ska nå godkända resultat i alla ämnen.
- Alla elever ska kunna bemöta andra människor i kända och okända miljöer på ett bra sätt.

I arbetslaget kring våra elever arbetar:
Linda Jonsson Lärare Sv/SO och speciallärare
Frida Skoog Lärare Ma/NO
Ann Sjöstedt Gustavsson Elevassistent med många vidareutbildningar inom ast.
Maria Ek Fritidspedagog och pedagogisk reurs i klassrummet
Christina Elmerstrand Förskollärare med erfarenhet av förskoleklass

Verksamheten erbjuder grundskola och fritids. Fritidsdelen anpassas efter de elever som finns på fritids och arbetet leds av fritidspedagog Maria Ek.

Elever med diagnos inom ast har alla olika förutsättningar av att lära tillsammans med andra. Många klarar detta bra, med rätt anpassningar.