Välkommen till Petras och 3a:s hemsida!

Aktuellt i klassen:

Glöm inte att fylla i skolinspektionens enkät på internet som ni fått hem information om!

Svenska: Vi arbetar med läseboken och uppgifter kopplade till arbetsboken där vi tränar läsförståelse i olika steg. Vi arbetar med stavning och ordkunskap genom korsord. Vi sammanfattar veckans arbete i Vår hänt i veckan bok, som jag hoppas ni sett där hemma.

Just nu fokuserar vi på att skriva tankekartor om djur, för att sedan skriva ihop det till en faktatext med underrubriker. Bra träning inför de nationella proven, där eleverna ska skriva två olika slags texter. Nästa skrivuppgift blir en berättande text med en tydlig röd tråd och tänka på stor bokstav och punkt.

Nu under våren kommer de nationella proven i svenska som vi ska förbereda oss inför genom att fortsätta läsa mycket, skriva olika sorters texter såsom berättande och faktatexter.

Eng: Låt gärna eleverna gå in på internetsidan för att träna begrepp: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-gameslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Nytt för våren är att vi kommer att ha 5-6 glosor i läxa varje vecka med ord som vi arbetat med i skolan. Se lapp i elevens läxbok. Läxan kommer att vara från tisdag till tisdag.

NO: Vi arbetar med tema Vatten och Luft.

SO: Vi arbetar med tema: Stenåldern, där eleverna kommer läsa faktatexter och svara på frågor. Vi avslutar temat med en skriftlig utvärdering.

Matte: Nu har vi nästan lämnat multiplikationstabellen. Vi håller kvar den i form av läxan som är till torsdagar. Vi har nu börjat repetera klockan och även lärt oss mer om den digitala klockan. Hjälp gärna era barn med att träna på klockan hemma både den analoga och den digitala.

Elevens val: På elevens val lektionerna får eleverna välja bland några av skolans ämnen och fördjupa sig i. Några ritar serier, spelar engelskaspel, läser faktaböcker om exempelvis kroppen, skriver berättelser, spelar lärospel på sidan www.elevspel.se.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vecka 9

Måndag:

Tisdag.Eng läxa, numbers 6-10.

Onsdag:Slöjd och idrott på Dotorpsskolan.

Torsdag: Matteläxa - multiplikationstabellen

Fredag.Läsläxa kap 15. Bad, sista gången. Samling vid Odenbadet kl. 7.55 om du inte går på morgonfritids. Glöm inte guldtian.

 

Vecka 10

Måndag:Studiedag, eleverna är lediga från skolan.

Tisdag:Eng läxa, nubers 11-15.

Onsdag:Slöjd och idrott på Dotorpsskolan

Torsdag: Matteläxa - multiplikationstabellen.

Skridskoåkning för alla i år 3-5. Eleverna i klass 3a åker skridskor efter lunch. De kan sedan sluta vid ishallen kl. 13.30 om de har med sig lapp hemifrån, annars får de följa med tillbaka till skolan. Det blir Karin Gunnarsson som är med klassen då jag har undervisning i klass 5b.Det finns skridskor att låna i ishallen för de som inte har!

Fredag:Läsläxa kap 16

Vecka 11

Måndag: Vi börjar med de nationella proven i svenska och matematik. Först ut är en självskattning där eleverna ska fylla i hur säkra de är på vissa moment.

Tisdag:Eng läxa, numbers 16-20. Nationellt prov i matte, delprov C.

Onsdag:Slöjd och idrott på Dotorpsskolan. Delprov A i svenska. Här kommer eleverna att få samtala i grupper om tre utifrån ett givet tema. Detta prov gör eleverna bara en gång men jag kommer inte att hinna med alla grupper under en lektion så jag kommer att fortsätta under de kommande onsdagarna, då jag får extra vuxenhjälp i klassen.

Torsdag: Matteläxa - multiplikationstabellen

Fredag:Läsläxa kap 17. Delprov B i svenska (läsförståelse berättande text).

Vecka 12

Måndag:Vi fortsätter med delprov C i svenska (läsförståelse faktatext). Några elever kommer att göra delprov A i matte. Det är ett gruppsamtal där Karin sitter med och observerar/ställer frågor. Detta delprov gör eleverna en gång, men Karin kommer inte hinna med alla grupper på en dag så hon fortsätter nästa måndag.

Tisdag: Eng läxa. Delprov B i matte

Onsdag: Slöjd och idrott på Dotorpsskolan.

Torsdag:

Fredag: Delprov H (skriva faktatext) i svenska

Vecka 13=Påsklov

 

Vecka 14

Måndag: Annandag påsk. Eleverna är ledig.

Tisdag:Läxfri dag. De nationella proven fortsätter med delprov D i matte.

Onsdag: Delprov A i svenska (gruppsamtal, obs detta gör eleverna bara en gång)

Torsdag:Delprov G i matte

Fredag:

 

Vecka 15

Måndag: De nationella proven fortsätter. Delprov A i matte (gruppsamtalet som eleverna bara gör en gång)

Tisdag: Eng läxa. Delprov E i matte.

Onsdag: Slöjd och idrott på Dotorpsskolan. Delprov A i svenska (gruppsamtalet)

Torsdag: Delprov F i matte.

Fredag: Delprov F och G i svenska (skriva berättande text)

Kontakt:

Klasslärare och lärare i sv, so, no/tk, eng och elevens val:

petra.ahlstrom@edu.falkoping.se

Matte: karin.gunnarsson@falkoping.se

Bild och musik: Helle Petersen helle.petersen@falkoping.se

Textilslöjd: Annika Melander annika.melander@edu.falkoping.se

Trä och metallslöjd: Henrik Sanddahl

Idrott: Louis Andersson louis.andersson@edu.falkoping.se

Speciallärare: Lisa Glans lisa.glans@edu.falkoping.se

Specialpedagog: Eva Strömberg eva.stromberg@falkoping.se

Elevvårdshälsokunsulent: Carola Tärning carola.tarning.gustafsson@edu.falkoping.se


Tips på bra länkar:

länk till annan webbplats denna sida kan du träna på kartkunskap:

www.webbmagistern.se/geografi.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På denna sida kan du träna många olika saker bland annat rättstavning.

www.webbmagistern.se/svenska.html länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fler rättstavningsövningar hittar du på:

www.elevspel.se/amnen/svenska/rattstavning.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

http://europa.eu/kids-corner/index_sv.htmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skriv en saga
www.goodies.nu/barn/saga1.htmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster