Elevråd

Elevråd 140425 Klass 3-5

Närvarande:
3a: Julia, Arvid
3b: Lowa, Noa
4a: Johanna, Ida
4b: Albin, Viktoria
5a: Rebecka, Oskar
5b: Gabriel, Azin

1. Mikael öppnade mötet!

2. Genomgång av förra mötets protokoll
- Schemat för fotbollsplanerna fungerar bättre nu, men behöver ses över då alla tider inte alltid matchar klassernas scheman. Diskutera vid klassråden och ta med till schemaläggarna.
- Förslag om en cykel- och gådag, då eleverna uppmanas att gå eller cykla till skolan. Diskutera på klassråd och ta med tillbaka till nästa elevråd.
- Det fungerar bättre i kapprummen, men det är viktigt att vi fortsätter att hjälpas åt att hålla ordning på våra kläder.
- Det pågår ganska mycket reparationer kring vår utemiljö, bl.a. på rutschkanor och bollplanket. Det är viktigt att alla hjälps åt att rapportera om det är något som är trasigt.

3. Mikaels punkter
- En klocka till baksidan av skolan är inköpt. Nu väntar vi bara på att kommunens elektriker kommer och monterar den.

4. Klassernas punkter:
3a: -
3b: -
4a: Vi önskar nya fotbollar. Mikael informerar om att skolan fått ett antal fotbollar från FKIK. Han delar ut dem under nästa vecka.
Vi vill att fisk serveras på de dagar ingen är på Dotorp. Mikael tar med frågan till nästa kostråd.
Vi måste hjälpas åt att hålla fint på toaletterna.
Tallrikarna är mycket renare nu.
4b: Vi önskar nya gungor. Mikael tar med frågan men säger också att inga planer på att ställa hit nya gungor finns.
5a: Vi undrar hur det blir med skolavslutningen. Mikael håller på och ser över vilka alternativ det finns. Just nu finns det inget tillräckligt bra alternativ som skulle kunna ersätta Plantis. Mer information kommer inom kort.
5b: -

5. Mikael avslutade mötet!

Elevrådsprotokoll F-2 140411

Närvarande:
Fa: Oskar
Fb: Aron, Hedda
1a: Isa, Benjamin
1b: Lamija, Mario
2a: Erik, Malva
2b: Anton, Filippa

1. Mikael hälsade välkomna!

2. Mikael läste upp förra mötets protokoll.
- Kingreglerna är tydligare nu.
- Det finns ett nytt fotbollsschema.

3. Mikaels information:
- En ny klocka till baksidan av skolgården är nu beställd och levereras inom ca. 2 veckor.
- Tänk på att ta bort alla gamla fotbollsscheman som sitter uppsatta på väggarna.

4. Rapport från klasserna:
Fa: -
Fb: -
1a: -
1b: -
2a: -
2b: Det är viktigt att alla hjälps åt med att plocka upp kläder som ligger i korridorerna. Viktigt att inte slänga för mycket mat. Tänk på att ta så mycket som du tror att du kan äta upp.

5. Mikael avslutade mötet!