Fritidsbild


Övergripande mål i läroplanen
"Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

  • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer så som språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om sahällets kulturutbud.” (LGR11 kap 2.2 sid 14)

Vår målsättning:
Stärka varje enskild individ. Uppleva att vi är olika, respektera och ta hänsyn till olikheter och berikas av dem. Se varandra som tillgångar i gruppen.