Lyckan

På avdelning Lyckan har vi i nuläget 19 barn inskrivna. Barnen är 2-3 år. Vi som arbetar på avdelningen heter Caroline, Linda, Linda och Amal.