Gläntan

På avdelning Gläntan har vi i nuläget 21 barn inskrivna. Barnen är i åldrarna 3-4 år. Vi som arbetar på avdelningen heter Anna-Sara, Maria, Emelia, Inga-lill och Amal.

Vi arbetar utifrån barnens intressen i mindre och större projekt. Barnen har varit intresserade utav bokstäver, skapande och konstuktion,digital teknik, musik och naturkunskap. Barnen har undersökt och lärt sig om spindlar och fåglar.