Dungen

På avdelning Dungen har vi i nuläget 21 barn inskrivna. Barnen är i åldrarna 3-4år. Vi som arbetar på avdelningen heter Ann-Britt, Ewalena, Malin och Inga-lill.