Ledighet vid nationella prov

Nationella prov är obligatoriska för eleverna och därför beviljas ingen ledighet de dagar när proven genomförs. Nedan hittar du information och datum som gäller för läsåret 17/18.