Föräldraföreningen

Hej alla föräldrar!


Föräldraföreningen vill på detta sätt informera om sin verksamhet.

Vi finns till för föräldrar och elever på Vartoftaskolan och arbetar i samarbete med skolans personal. Vi har under årens lopp bland annat ordnat mörkerkvällar, föreläsningar, fixarkvällar på skolgården och diverse trivselaktiviteter.

Föräldraföreningen består av en styrelse och sedan finns det klassamordnare (två stycken föräldrar från varje klass som väljs på höstens första föräldramöte) som kallas till möten.

För att Föräldraföreningen ska kunna ordna aktiviteter och föreläsningar som kommer föräldrar och elever till del tar vi upp en årsavgift på 100 kr/familj.

Denna summa ska betalas in till bg: 5123-9390.