Ledighet vid nationella prov

Prov och bedömning är en del av undervisningen i skolan där eleverna är skyldiga att delta.
De nationella proven har obligatoriska tider för genomförande styrt av Skolverket.

Därför kommer ledighet för planerade aktiviteter inte att godkännas under de tider som de nationella proven ska genomföras.