Elevhälsa

För elever i skolan ska det finnas elevhälsa. För elevhälsans insatser ska det finnas tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser.

Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande, förebyggande och ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Elevhälsa

Elevhälsamet består av

  • Rektor
  • Skolsköterska
  • Skolpsykolog
  • Kurator
  • Speciallärare
  • Elevhälsokonsulent