Vartoftaskolan

Vartofta ligger en dryg mil utanför Falköping och har cirka 550 invånare. Samhället plus landsbygden runt om utgör skolans upptagningsområde, till de senare åren tillkommer även elever från Yllestad och Åsle.

Förskollärare och lärare arbetar i arbetslag med elevperspektivet 6-16 år. Skolans val förstärker de praktiskt-estetiska ämnena. Vartoftaskolans fritidshem är integrerat i skolans lokaler.

Vår vision: "Genom nyfikenhet och Lusten att Lära utvecklar vi morgondagens medborgare."