Vartoftas fritidshem   

Vartofta skolans fritidshem är integrerad i skolans lokaler. Vi är fyra lärare med inriktning fritidshem som arbetar på fritidshemmet och i skolans verksamhet.

Vi som jobbar är Anders Ingvordsen, Ann-Sofie Martinsson, Gunilla Klasson och Anton Carlsson.

Vi på fritids arbetar med inriktning hälsa. Det är en stor tillgång att under eftermiddagarna kunna använda vår härliga idrottshall.

Vi prioriterar den fria leken utifrån barnens intressen och önskemål.

Vi har en stor, härlig utemiljö där man kan leka och röra sig på stora ytor, springa i hinderbana och på vintern åka madrass eller tefat om vädret tillåter.

Vartofta fritidshems mål:

”Varje elev ska känna trygghet och delaktighet i gruppen.”

Strategi:

  • Vuxennärvaro
  • Bli sedd och bekräftad
  • Erbjuder olika aktiviteter
  • Normer och Regler
  • Struktur


Idrottshallen är en stor tillgång för vår fritidsverksamhet.

Att gå till skogen är ett uppskattat inslag på fritids. Vi brukar ofta passa på att grilla.