Röd

På avdelning Röd har vi 14 barn, i åldrarna 1-3 år

Vi har en väl uttänkt dagsrytm som är varvad med lek, måltider och vila. Under leken får barnen välja mycket fritt och de utforskar det mesta både inne och ute. Varje dag har vi någon samling eller aktivitet med matematik, naturvetenskap, språk, skapande, promenad/skogen eller rörelse. Sjunger och läser sagor gör vi varje dag. Givetvis följer allt vi gör förskolans läroplan, Lpfö 98/10. Ht -15 till vt -16 har vi projekt vatten.