Gul

Ett härligt besök till skogen.

På avdelning Gul har vi 14 st barn, i åldrarna 1-3 år.

Vi jobbar med områdena lek, skapande, språk, natur och teknik, närmiljön, sagoläsning, sång, ramsor, drama m.m. Allt vi gör följer läroplanen Lpfö 98/10.


Miljön ser vi som en viktig röd tråd genom verksamheten och jobbar hela tiden med att göra den så lustfylld och utmanande för barnen som möjligt. Ht -15 till vt -16 har vi projekt om vatten.