Grön

På strövtåg i skogen.

Avdelning Grön

På avdelning Grön har vi 22 barn, i åldrarna 5-6 år.

Vi lägger stor vikt vid samtalen och kommunikationen. Där det sker utbyte av tankar, åsikter och information. Vi vill att alla barn ska få växa, synas och få komma till tals.

Under veckan arbetar vi med ämnena språk, matematik, lek, fysik/kemi, musik och rörelse samt är i vår närmiljö/skogen. Vi arbetar även med materialet StegVis och lägger stor vikt vid samspel och problemlösning och vill ge barnen nycklar till att fungera i samhällets ramar och få förståelse för det sociala samspelet. Ht -15 till Vt -16 har vi projekt vatten.