Blå

Vattendroppen Aqua hälsar på

På avdelning Blå har vi i nuläget 20 barn, i åldrarna 3-5 år.  

Vi vill att vår avdelning ska vara en plats där man känner sig välkommen och där man är delaktig, känner tillit till varandra och sig själv, samt upplever glädje och framtidstro som gör att man vill gå hit varje dag och utforska tillsammans.

Vi vill lägga grunden för ett livslångt lärande där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Vi vill att verksamheten ska vara rolig, trygg, inspirerande och lärorik. Utifrån barnens tankar och ideér utformar vi arbetet med förskolans läroplan Lpfö98/10. Ht-15 till Vt -16 har vi projekt vatten.