Vision Centralskolan

Alla på Centralskolan skall känna trygghet, trivas och lära för livet.

Bevis för vår vision

Trygghet

 • Tydliga ordningsregler och konsekvenser.
 • Plan för att möta nya elever.
 • Väl fungerande antimobbinggrupp.
 • Fadderverksamhet för de yngre barnen.
 • För de senare åren finns Mållgans vänner.
 • Vuxna där eleverna finns (uppehållsrum, ute mm).
 • Att man vet var man kan vända sig om det händer något.
 • Tydliga ramar och rutiner som är lika på hela skolan, ex fast placering och gemensamma rutiner vid uppstart och avslut av lektioner.
 • Stå upp och hälsa.
 • Elevvårdskonsulent, som arbetar aktivt med elever och föräldrar.

Trivsel

 • Tydliga ramar och regler som är lika på hela skolan, ex fast placering.
 • Vi har mentorsdagar då vi har trevligt tillsammans och lär känna varandra.
 • Välplanerade temadagar och temaveckor som ger gemenskap.
 • Engagerad personal som arbetar tillsammans. Alla hjälper alla.
 • Alla tar ansvar för sin arbetsmiljö. Rent, snyggt och fräscht både inomhus och utomhus/ organiserat städschema.

Lärande

 • Höga förväntningar på eleverna, med utgångspunkt från att alla vill och kan lära.
 • Vi arbetar för att alla elever ska våga yttra sig, stå för sin åsikt och ta plats i gruppen och klassrummet.
 • Vi lär våra elever att ta ansvar.
 • Vi gör eleverna medvetna om vikten av kunskap och de mål som de ska arbeta mot.
 • Vi arbetar för att eleverna ska lära känna sig själva och göra bra val i livet. "Du har huvudrollen i ditt liv".
 • Knyter an undervisningen till arbetslivet/verkligheten.
 • Inspirera och väcka nyfikenheten hos eleverna.
 • Läxhjälp och studiehandledning / modersmål.
 • Läsprojektet.
 • Extra matematikundervisning