Föräldrainformation

Pluttra

Vi använder oss av Pluttra som en digital plattform för kommunikation mellan förskola-hem samt för pedagogisk dokumentation av vår verksamhet. Här synliggörs barnets/barnens lärande inom olika utvecklingsområden.