Föräldraråd

På Trollet finns ett föräldraråd som representeras av någon/några föräldrar från varje avdelning. Vi träffas ca en gång/termin, eller efter behov på Trollet. På våra träffar tar vi upp olika frågor och diskuterar. Givetvis är ALLA föräldrar välkomna på dessa träffar, inte bara representanterna.

        

Vill du som förälder vara med i föräldrarådet?
Säg till om du vill vara med.