Avdelning Småtrollen

På avdelning Småtrollen har vi i nuläget 16 barn inskrivna. Barnen är i åldrarna 1-2 år.
Vi som arbetar på avdelningen heter Gunsan, Maggan, Monica och Sanna.

Vår innemiljö

Vi tycker det är viktigt att miljön är inspirerande för barnen. Den ska locka till lek, undersökande och skapande verksamhet. Det mesta finns i barnens höjd, så de själva kan välja aktivitet.

Familjevrån

Rutchkanan

Litet kryp-in

Duplo / Bygglek

Utklädningskläder och skor m.m.

Stora lekrummet har vi delat in i flera små rum;  
familjevrån, byggleken, rutchkanan, utklädsel och krypin.

Samlingsrum

Här inne sätter vi oss en liten stund före måltiderna. Vi sjunger eller berättar korta sagor.

Vattenleken

I skötrummet finns möjlighet till vattenlek.

Skötrummet

IT

Vi använder oss av Ipaden som verktyg med de yngre barnen när vi dokumenterar, reflekterar och berättar vad vi gjort. Bilden är ett bra verktyg som stöd för berättandet.
Barnen lär sig att hantera Ipaden och kan själva ta fram den bild eller film de vill se.
Vi har några väl utvalda pedagogiska program som de kan arbeta med, bl.a språkträning och matematik.

*******************************************************

Vår utemiljö

Vår gård är stor och lummig. Här finns många olika möjligheter för barnen att använda sin motorik och fantasi. Vi har arbetat med gården i ett Q-projekt för att utveckla lekens möjligheter, läs mer om detta under "Q".