Avdelningen Skogstrollen

På avdelning Skogstrollen har vi i nuläget 16 barn inskrivna. Barnen är i åldrarna 1-3 år.
Vi som arbetar på avdelningen heter Emma, Gerd, Kicki, Marie och Sanna

Vår innemiljö

Vi tycker det är viktigt att miljön är inspirerande för barnen. Den ska locka till lek, undersökande, experimenterande och skapande verksamhet. Det mesta finns i barnens höjd, så de själva kan välja aktivitet.

Tamburen

När man kommer på morgonen med sitt barn får föräldrar och barn vara själva och ta den tid man behöver ha på sig, sedan följer föräldern med sitt barn in på avdelningen där personal tar emot.

Här nedan visar vi flera bilder från vår innemiljö!
Den anpassas efter barnens behov och intressen.

IT

Vi använder oss av Ipaden som verktyg med de yngre barnen när vi dokumenterar, reflekterar och berättar vad vi gjort. Bilden är ett bra verktyg som stöd för berättandet.
Barnen lär sig att hantera Ipaden och kan själva ta fram den bild eller film de vill se.


Vi har några väl utvalda pedagogiska program som de kan arbeta med, bl.a språkträning och matematik.

*********************************************************

Vår utemiljö

Utegården är ett rum för utvecklande lek!
Vår gård är stor och lummig. Här finns många olika möjligheter för barnen att använda sin motorik och fantasi. Vi har arbetat med gården i ett Q-projekt för att utveckla lekens möjligheter, läs mer om detta under "Q".