Avdelningen Bergatrollen grön

På avdelning Bergatrollen grön har vi i nuläget 22 barn inskrivna. Barnen är i åldrarna 3-5 år.
Vi som arbetar på avdelningen heter Anna, Lotta, Sophia och Sanna.