Avdelningar, förskolan Trollet

- Bergatrollen

- Skogstrollen

- Småtrollen