Avdelning Småtrollen

På avdelning Småtrollen arbetar vi med de yngre barnen.
Vi som arbetar på avdelningen heter Gunsan, Maggan, Monica och Shara.