Förskolan Trollet

Trollets förskola är för tillfället inhyrda i fräscha moduler vid Dotorpsområdet, ett stenkast från Fåraberget, i väntan på att vår nya förskola ska byggas.

Vi arbetar inspirerade av pedagogiken från Reggio Emilia, Italien. Man kan kortfattat säga att det är ett förhållningssätt där vi pedagoger tror på det kompetenta barnet. Vi arbetar med pedagogisk dokumentation och ett reflekterande arbetssätt där vi lyssnar in och observerar barnen. Utefter barnens tankar och funderingar ges möjligheter att driva arbetet framåt.

Förskolan består av tre avdelningar. Småtrollen och Skogstrollen är två avdelningar för de yngsta barnen. Bergatrollen  är en avdelning för de äldre barnen.

Se filmen där vi berättar och visar hur vi arbetar på vår förskola!

(om du dubbelklickar så blir bilden stor)

Vill du "prenumerera" på vår hemsida? du får ett e-mail vid uppdateringar!
Klicka här!