Lejonet

Avdelningen Lejonet är en mellanbarnsavdelning. Vi har idag 19 barn inskrivna i åldern 2 och 3,5 år.

På Lejonet arbetar Lena, Ann och Ann-Sofie.

Vår verksamhet bygger mycket på tema verksamhet, sång musik och lek både ute och inne.
Just nu arbetar vi med Kroppen som tema. Vi leker rörelselekar och sjunger sånger som dels handlar om kroppen, men också använder kroppen när vi sjunger, leker och dansar. I vårt skapande använder vi oss mycket av färg och form och utforskande där hela kroppen används.

Trygghet, omsorg och ett nära samarbete med föräldrar är viktiga byggstenar i arbetet med våra barn.
Men också att vi trivs tillsammans, barn som vuxna och att vi har roligt ihop.