"Från mig till dig till alla"

Vår skola har under åren 2004-2005 arbetat med ett utvecklingsprojekt som fick arbetsnamnet "Från mig till dig till Alla"

Projektet handlade om att utveckla kommunikationsmodeller för elever med grav synskada på tidig utvecklingsnivå.