Projekt


Bilder från vårt matematikprojekt

Nu - sedan

Nu - sedan

Dagsschema

Dagsschema

Klara jobbar med antal

Klara jobbar med antal

Annelie utforskar lilla rummet på sitt sätt

Annelie utforskar lilla rummet på sitt sätt