Klasser på Regnbågen

På Regnbågens skola och fritidshem finns 18 elever från åk 1-9.

Eleverna är uppdelade i fem klasser, A-E.