En dag på fritids i Odensberg

Vi äter frukost 7.40 i matsalen.
8.30 börjar skolan.
13.10 öppnar fritids igen. Vi äter då frukt och har en liten samling där vi går igenom dagen.
14.30 äter vi mellanmål.  Under loven är det lite annorlunda tider.

En vecka på fritids kan se ut så här:

Måndag:  Temastund.
                Fri lek inne/ute
Tisdag:   Aktivitetsdag med valbara aktiviteter.
               Fri lek inne/ute
Onsdag:  Samling med berättelsestund
               Fri lek inne/ute
Torsdag: Samarbetsövningar (EQ)
               Fri lek inne/ute
               Baka
Fredag:  Ansvarsuppgifter
               En valbar aktivitet (olika aktiviteter i idrottssalen, läs och spelstund i biblioteket, film)
               Fri lek inne/ute

Varje vecka har vi en grovplanering som vi följer. Personalen har olika aktiviteter att ansvara för samt att göra en planering inför det. Vi jobbar en del med EQ för att stärka gruppen, få bättre självförtroende, träna på socialt samspel och samarbetsförmåga. Några gånger i månaden bakar vi tillsammans med barnen. På fredagar brukar vi äta och ibland tillaga vårt mellanmål på fritids.