Personalen Odenbergsskolans fritidshem

Eva-Lotta Robinsson

lärare år 1-7

Linda Teike

lärare år 1-7

David Svensson

Fritidsledare

Kristoffer Wallén


Gun Stridh

förskollärare i förskoleklass

Ulrica Johansson

förskollärare i förskoleklass

Jennie Johansson

lärare i grundskolans tidigare år