Personalen Odenbergsskolans fritidshem

Eva-Lotta Robinsson
lärare år 1-7

Linda Teike
lärare år 1-7

David Svensson
Fritidsledare

Kristoffer Wallén

Gun Stridh
förskollärare i förskoleklass

Ulrica Johansson
förskollärare i förskoleklass

Jennie Johansson
lärare i grundskolans tidigare år