Arbetssätt och mål

Vårt arbetssätt och mål - Odensbergs fritidshem

Enligt läroplanen skall fritidshemmet erbjuda barnen en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid som är varierande och utgår från barnens behov och intressen. (skolverkets allmänna råd om fritidshem)

Vi kommer att anpassa verksamheten efter barnens behov och jobba mycket med att få ihop gruppen. Samarbetsövningar och andra övningar som tränar empati, turtagning och känslan av lyckas kommer genomsyra vår verksamhet.

Vi har en väldigt fin omgivning och den tar vi vara på genom att vara ute mycket. Vi har en härlig skogsdunge där barnen kan leka, experimentera och vi kan äta mellanmål i vårt vindskydd. Intill skolgården ligger Odenskulle. Där ordnar vi tipspromenader och andra aktiviteter. Det är viktig att barnen får möjlighet att lära sin närmiljö och dess olika möjligheter. (skolverkets allmänna råd för fritidshem)

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga åren skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Läroplanen för fritidshemmet, Lgr 11

Det är väldigt viktigt anser vi med den fria leken. I den fria leken lär sig barnen turtagning, det sociala samspelet mellan individer, konflikthantering etc. Därför finns den alltid med som inslag i vårt arbete. En annan viktig del i vår verksamhet är den skapande verksamheten.

Vi bedriver en verksamhet som vi enligt läroplanen kommer att ta hänsyn till barns olika förutsättningar och behov. Vi försöker i största möjliga mån att planera vår verksamhet så att detta kan uppfyllas.