Mössebergsskolans fritidshem

Fritidshem erbjuds vårdnadshavare under tiden som de förvärvsarbetar eller studerar.

Fritids verksamhet utgår från läroplanen och "Allmänna råd för fritidshem". Utifrån dessa styrdokument och kommunens prioriterade mål lyfter vi fram mål för vår verksamhet som utvärderas varje år. Är du intresserad finns målen uppsatta vid fritids entréer.

Vi strävar efter att...

...eleven utvecklar ett eget ansvar.

...eleven uppmuntras till kreativt tänkande.

...aktivt lyssna på eleven och ta tillvara elevens egna idéer och omsätta dessa i vår verksamhet.

...utevistelsen blir en naturlig del av dagen.

...främja elevens egen skaparlust.


Mössebergsskolan består av fyra fritidshemsavdelningar, Rubinen, Smaragden, Topazen och Diamanten. Dessa avdelningar samarbetar och hjälps åt vid lov- och studiedagar då endast en eller två avdelningar behöver vara öppna.

 

Smaragden  
88 55 12

 

Rubinen
88 55 10

 

Topazen
88 55 07

 

Diamanten

88 55 34

 

Ni når oss säkrast på telefon mellan 06:00 — 07:30 och efter 12:00.

 

Förändringar av vistelsetiden (t ex sjukdom, ska gå med någon kompis hem, mm) måste ske innan kl. 08:00. Får vi meddelande senare kan vi inte avbeställa mellanmålet.

Telefonsamtal:
Eleverna får naturligtvis ringa om de blivit sjuka. Däremot har vi ingen möjlighet att låta eleverna ringa när de vill vara med kamrater på eftermiddagen.
Bestäm detta i möjligaste mån dagen innan och skicka med en lapp att det är OK med berörda föräldrar.

 

Öppettider:
Fritids är öppet 06:00 — 18:30.

Det kan inträffa saker som man har svårt att styra över. Någon blir hastigt sjuk, bilen stannar på väg till jobbet etc. Skulle det inträffa att det inte finns någon på fritids när ni kommer, gå då till något av de andra fritidshemmen.

 

Efter 16:50 samlas alla elever på Smaragdens fritids.

 

Mattider:
Frukost 07:30 (alla barn lämnas i matsalen 07:30 — 07:50)
Ska barnet äta frukost ska det vara på plats 07:30

 

Mellanmål
Topazen
13:45

Smaragden  
14:05

Rubinen

14:25

Diamanten

14:45


Mattider studie-och lovdagar:
Frukost 07:30
Lunch 11:30
Mellanmål 14:15

 

Specialkost:
Har ditt barn specialkost så är det vårdnadshavares ansvar att avbeställa maten vid ledighet och sjukdagar till kökspersonalen.Telefon till köket: 885509

 

Var noga med att meddela ändring av adress och telefonnummer (hem, arbete och mobil).

 

OBS!
Det är av största vikt att Ni meddelar personalen när Ni hämtar barnet för dagen.
Vi ser helst att ni kommer in till fritids och hämtar ert barn.

 

WEBBO:
Inför varje termin vill vi på Fritids få in nya scheman på alla Fritidselever. Det är dessa scheman som vi baserar närvarolistorna på.

Schema ska läggas in i WEBBO på www.falkoping.se/webbolänk till annan webbplats. Det som behövs för att använda denna tjänst är en e-legitimation. Tänk på att skoltiden inte ska ingå i schemat. I WEBBO kan man även bland annat lägga in och ändra inkomstuppgifter, säga upp plats i barnomsorgen och ändra taxekategori.

Vid frågor kring Webbo kontaktas Barnomsorgskontoret på telefonnummer 88 56 00.

Tillfälliga ändringar meddelas till personalen direkt.

 

Lovfritids:
Vill du att ditt barn ska vara på fritids endast på loven, tänk då på att lämna in en lovfritidsansökan samt ett lovschema senast 14 dagar innan varje lov.

 

Uppsägning:
Vid uppsägning av plats på fritids är uppsägningstiden 2 månader.

 

Hemsida:
Vi skickar ut information till er föräldrar i form av hembrev några gånger/termin.

Hembrev, foton och annat från vår verksamhet finns att tillgå på vår hemsida. Du kan även prenumerera på våra hembrev via vår hemsida

Därefter kryssar du i det alternativ som gäller för just dig.

 

Bra att veta:

Förälder eller den person som lämnar/hämtar är ansvarig fram till överlämning.

Eleven är försäkrad genom att Falköpings kommun har tecknat avtal med Protector. Försäkringen gäller skola/fritids samt under direkt färd till och från dessa.

Du kan läsa mer om försäkringen härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vi leker ute varje dag. Namnade ombyteskläder och regnkläder ska finnas på fritids. Hjälp ditt barn att hålla ordning på sin hylla.

Finns det behov av omsorg av annat skäl än studier/arbete (till exempel läkarbesök, sjukdom) ska kontakt alltid tas med fritids.

Vi ansvarar inte för leksaker som tagits med hemifrån.

Endast elever som har fritidstid leker på skolgården fram till 17:00.

 

Fritidstiden är elevernas "fria" tid!

Vi erbjuder eleverna stimulans i lek och skapande verksamhet!

Vi sätter stort värde på den "fria" leken!

 

Vi ser fram mot ett öppet och gott samarbete !

 

Med fritidshälsningar från personalen på

Smaragden, Rubinen, Topazen och Diamanten.

 

--------------------------------------------------------------------------------

Besöksadress:

Mössebergsskolan Scheelegatan 23

 

Telefon:

Rektor Monica Carlgren 88 55 04
Rektor Maria Moensjö 88 55 02
Förskolechef Liselotte Linder 88 55 03
Skoladminstratör Jenny Andersson 88 55 00