Välkomna till ett nytt läsår på Mössebergsskolan

Skolstart 2017

Nu är vi igång! Vi hade en fin skolstart tillsammans med alla elever och personal på vår skola. Under applåder och jubel släppte vi våra ballonger mot himlen där solen började bryta igenom. Skolarbetet har idag börjat komma igång och vid rundvandring så råder arbetsro och fin stämning.
Den ska vi vara rädda om. Tillsammans; elever, personal och föräldrar, gör vi Mössebergsskolan!

Med detta brev finns ett informationsblad från Skolinspektionen.Skolverket besöker systematiskt alla Sveriges kommuner för att granska skolverksamheten och nu har det blivit dags för Falköpings kommun.
Mösseberg är en av de skolor som de kommer att besöka.
Inspektionen kommer att äga rum den 5-6 september.
Ta del av Skolinspektionens informationsbrevPDF till er föräldrar.

Med vänliga hälsningar

Maria Moensjö
rektor