Artikelns bäst före-datum har passerat och är kanske inte längre aktuell.

Publicerad: 2017-08-23

Trafiksituation

Välkomna till ett nytt läsår på Mössebergsskolan.

Det blir mycket rörelse kring skolan nu och trafiksituationen kring skolan är intensiv.

Vi är alla rädda om våra barn och vill inte att det ska hända någon olycka, därför ber vi nu er vårdnadshavare som har möjlighet att lämna era barn utan bil.

Kanske fungerar det, så här på sensommaren, att gå eller cykla med sina barn.

 

Under sommaren har vi fått vår parkering som ligger i anslutning till Scheelegatan renoverad.Följande gäller( se färgmarkering):

parkering bild 1

Vi har fler parkeringar som hör till skolan. Vid parkeringen som ligger i anslutning till Kapellsgatan gäller parkeringsförbud i rundkörningen. Det finns tre platser märkta med 15 minuter som främst är till för vårdnadshavare som lämnar/hämtar sina barn.

Parkering bild 2

På Jesper Svedbergsgatan är det inte tillåtet att parkera! De enda som har tillåtelse att parkera där är trafik som lämnar/hämtar eleverna från grundsärskolan Regnbågen.

 

Garageuppfarterna är inga parkeringar och på cykelvägen är det inte tillåtet att köra med bil!


Med Vänliga Hälsningar
Monica Carlgren och Maria Moensjö
Rektorer på Mössebergsskolan

 

TrafiksituationPDF