Föräldraförening Mössebergs förskola

På vår förskola har vi föräldraföreningsmöte ett par gånger per termin.

Då träffas personal, förskolechef och ett par föräldrar från varje avdelning

för att tillsammans berätta och ge synpunkter på verksamheten.

Föräldraföreningen är även med och ordnar och hjälper till vid olika aktiviteter.

Föräldrarepresentanter


Sara Cronholm (barn på Fjärilen och Humlan)
0705-62 16 53
sara.cronholm@hotmail.com

Woori Gennemark (barn på Fjärilen och Trollsländan),
0706-83 59 78
woorig@hotmail.com

Jenny Lundblad (barn på Trollsländan),
0705-41 86 71

Heidi Roslund (barn på Fjärilen),
0739-16 48 78
heidi.roslund@gmail.com


Hör av er till någon av oss med funderingar, idéer, synpunkter, frågor eller annat.

Vi ser fram emot respons!