De 6 grundläggande principerna inom Montessoripedagogiken

1. Den förberedda miljön.

Miljön är anpassad efter barnens olika utvecklingsnivåer,
och betydelsefull för den sociala utvecklingen.

Fysiskt:
Bord, stolar och hyllor är i barnens höjd. Rummet ska tillåta både rörelse,
stimulans från andra barn och avskildhet.

Psykiskt:
Koncentrationen är en viktig förutsättning för den psykiska utvecklingen. Barnen bygger själva upp sin koncentration och då behöver de saker omkring sig som intresserar dem.

Intellektuellt:
Barnens intellektuella utveckling stimuleras bland annat av all material. All material finns i ett exemplar som har sin bestämda plats. den skall vara utlagd från vänster till höger, från lätt till svår.
Den skall stimulera alla sinnen.

Socialt:
Barn utvecklas socialt genom att umgås med andra barn i olika åldrar.

Känslomässigt:
Ordning och rutiner ger barnen trygghet och lust att lära.

Andligt:
En trygg, lugn och harmonisk miljö ger ett inre lugn.
Djup koncentration och frihet att upprepa sitt arbete har också betydelse för den andliga utvecklingen.

2. Frihet och ansvar:

Barnen kan bara utvecklas som människa
genom frihet och erfarenheter.
Frihet medför att barnet har möjlighet att välja.
barnet får inte mer frihet än det klarar.
En del barn behöver fastare ramar än andra.

3. Individualisering-Samarbete:

Individualisering är en förutsättning för samarbete.
När ett barn lärt känna sig själv, när det ser sin
egen förmåga och finner trygghet i den, då kan det
med full kraft ta del i ett samarbete.
Ett samarbete där olika barns egenskaper och individuella
drag tillsammans skapar resultat.

4. Hjälp till självhjälp-Självförtroende:

Det är ur friheten som självständigheten utvecklas, den självständighet som sedan ger självförtroende och förmåga till kritisk granskning.
All onödig hjälp hindrar barnet i dess utveckling.

5. Konkretion- Motorik:

Rörelsen, motorikens utveckling är en av urkrafterna
hos det växande barnet.
Det är rörelserna som skapar den nödvändiga
koncentrationen och de direkta kunskaperna.
Rörelsen, motoriken och koordinationens utveckling är en av grundstenarna för all inlärning.

6. Helheten:


Allt har en särskild avsikt.
Alla har en särskild uppgift.
Alla har ett särskilt ansvar.
Alla delar hör ihop och bildar en helhet.
Hela världen i gemenskap. fred på jorden"

Så enkelt-så svårt- är det att se att livet och jorden hör ihop.
Maria Montessori ville ge alla barn möjlighet att förstå helhetens betydelse och därmed fredens nödvändighet.