Matematikmaterielen

Allteftersom barnet hamnar i den känsliga perioden för matematik
finns ändamålsenlig materiel iordningställt på förskolan.
All materiel går från den konkreta upplevelsen till ett mer abstrakt tänkande.

Hylla