De praktiska vardagsövningarna

De praktiska vardagsövningarna är de första Montessorimaterielen barnet möter på en Montessoriförskola.

De hjälper barnet i hela dess utveckling både motoriskt, mentalt och moraliskt.

De ingår som en del i barnets dagliga aktiviteter.
Övningarna utgör grunden i Montessoriförskolan eftersom de är en
hjälp till fullständig utveckling.

Det finns ett antal sådana praktiska övningar.

Hyllor med innehåll