Om Kyrkerörsskolan

Kyrkerörsskolan, som är belägen mitt i Falköping intill Planteringsförbundets park, är en 6-9-skola med ca 385 elever uppdelade i fem arbetslag. Eleverna kommer från Dotorpsskolan, Åttagårdsskolan och Vindängen. På skolan finns grundsärskola samt en särskild undervisningsgrupp med elever inom AST.

På Kyrkerörsskolan tydliggörs allas lika värde, för såväl elever som vuxna, genom att vi har förståelse för varandras olikheter. Vi arbetar aktivt för en god lärmiljö med studiero och trygghet där eleverna ges möjligheter att utveckla motivation för lärande.