Förskolan Kråketorp

Vår vision

Vi lär tillsammans med hjärna och hjärta


Barn och elever från förskolan Kråketorp ska:

  • vara rustade för framtiden
  • ha goda kunskaper
  • känna tilltro till sin egen förmåga

Förskolan ligger i Odensberg, cirka en mil från Falköping. Här har vi naturen på nära håll. Precis utanför knuten har vi skogen och Odenskulle med sin vackra utsikt.

Kråketorp startade i januari 1991. Idag har förskolan tre avdelningar, Kråkan, Kotten och Stubben. Sammanlagt har vi ca 60 barn. Vi är tio personer som jobbar här, nio förskollärare, en barnskötare.

Vi arbetar utifrån förskolans läroplan LPFÖ 98.

Inskolning på Kråketorp

Förskolan öppnar

6.20

Frukost

ca 7.50

Lunch Kråkan och Kotten

11.45

Lunch Stubben

12.00

Mellanmål

ca 14.50

Förskolan stänger

18.30