Skolledning

Rektor Kinnarpsskolan

Tommy Forsberg
0515-88 59 01

Ansvarar för:
Kinnarpsskolan
Kinnarps fritidshem

Förskolechef

Ami Millqvist
0515-88 59 02

Ansvarar för:
Kinnarps förskola
Yllestad förskola
Åsarps förskola

Rektor Åsarpsskolan

Susanne Ekstrand
0515-88 59 25

Ansvarar för:​
Åsarpsskolan
Åsarps fritidshem