Föräldraföreningen Kinnarpsskolan

Om du har förslag på aktivitet och/eller vill vara med och hjälpa till med aktiviteter för våra barn eller oss föräldrar är du varmt välkommen att höra dig till någon av oss i styrelsen.

Föräldraföreningen arbetar bl.a. med följande frågor:

  • Skolbussarna
  • Skolmaten
  • Trafiken i samhället
  • Aktiv och meningsfull fritid för skolans elever
  • Isen vid Kinnarpshallen

Ta gärna kontakt med någon i styrelsen om du har tankar eller synpunkter.