Kinnarps förskola

Vår förskola ligger mitt i samhället, nära skola, bibliotek och Kinnarps sporthall. För tillfället är vi inrymda i nya fräscha moduler placerade på en grusplan i närheten av skolan, detta i väntan på att vår nya förskola ska byggas.

Vi arbetar med inspiration av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Kortfattat kan man säga att det handlar om ett förhållningssätt där man tror på det kompetenta barnet som vill, kan och duger. Genom att arbeta med pedagogisk dokumentation och ett reflekterande arbetssätt kan man skapa förutsättningar för barnen i deras lust och nyfikenhet samt driva arbetet framåt.