Utforskaren och Utmanaren

På Utforskaren och Utmanaren är barnen 3,5 till 5 år.

Självständighet, trygghet och gemenskap är grunden för allt lärande. Vi strävar efter att varje barn skall lita på sin egen förmåga det vill säga, att de kan själva, att de känner sig som en del av gruppen samt att de kan fatta egna beslut som till exempel val av aktivitet. För att nå dit genomsyras det dagliga arbetet av medveten språkträning.

Tillsammans med barnen utvecklar vi vårt arbete på avdelningen. Vi arbetar tematiskt. Utifrån barnens tankar och idéer utformar vi arbetet med förskolans läroplan (Lpfö 98) som grund. De skapande verksamheterna som till exempel musik, dans, drama, bild och form är våra verktyg för barnens lärande. Dagsrutiner är stommen som ger trygghet och kontinuitet.

Pedagoger

Agneta Eriksson

Johanna Hendeby

Maria Halleröd

Moa Lindström

Lollo Karlsson