Upptäckaren och Fantasin

På avdelningarna Upptäckaren och Fantasin går barn i åldrarna 2,5-4 år. Varje dag efter frukost går vi ut och leker på vår utegård. Efter utevistelsen har vi fri lek inne. Då tränas barnen i egna val, turtagning, socialt samspel, städa efter varje lek etc. Vi har samling varje dag innan lunch. Vår vardag består av skapande aktiviteter, sång, rörelse, rytmik, matematik och språk. Vi tränar barnen i att bli självständiga utifrån barnets egen nivå.

Pedagoger

Helen Sandstedt

Lena Dåvik

Jenny Apel

Josefine Lindelöf