Spindeln

På Spindels avdelning finns det 23 barn inskrivna i åldrarna 5-6 år. Vi som arbetar på Spindeln för närvarande är Inga-Lill, Elisabeth, Maria, Barbro och Wedad.