Skolsköterska Gustaf Dalénskolan

Eleverna är alltid välkomna till skolhälsovårdsmottagningen.
Skolhälsovården är främst av förebyggande natur men kan även innefatta enklare sjukvård samt första hjälpen vid olycksfall och akut insjuknande i skolan.
Hälsokontrollerna omfattar i första hand elever i förskoleklass, år 4 och år 7.

Under skoltid erbjuds eleverna vaccinationer enligt svenska vaccinationsprogrammet efter målsmans medgivande.

I samband med elevernas gymnasieval ges medicinsk yrkesvägledning.
Skolsköterskan deltar i klass- och elevvårdskonferenser.

Samtliga elever vid den obligatoriska skolan är genom skolkommunens försorg försäkrade mot olycksfall under skoltid, vilket även omfattar färd till och från skolan samt friluftsdagar, exkursioner, PRAO och lägerskolor. Inträffad skada anmäls till rektorsexpeditionen. Försäkringen gäller EJ under elevernas fritid.

Tider och telefon till skolsyster Ann-Mari Andersson:
0515-88 63 42

Mottagningstider:

Måndag - torsdag kl  08.00 - 15.00  

Läkarmottagning:     Enligt schema.

För tidsbeställning annan tid kontakta skolsköterskan.